Επεμβάσεις

Διαγνωστικές εξετάσεις

Διαδερμικές βιοψίες καθοδηγούμενες από αξονικό τομογράφο ή υπέρηχo

Απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαδερμικές παροχετεύσεις

Θεραπευτικές επεμβάσεις αγγείων

Ογκολογικές επεμβάσεις

Τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων για χημειοθεραπεία

Επεμβάσεις ουροποιητικού

Επεμβάσεις σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια υπό αιμοκάθαρση