Ογκολογικοί ασθενείς

Ογκολογικοί ασθενείς

Οι ογκολογικοί ασθενείς είναι μια ομάδα χρόνια πασχόντων με ιδιαίτερες δυσκολίες στην θεραπεια και τη διάγνωση τους. Η επεμβατική ακτινολογία μπορεί να βοηθησει με πολλαπλούς τρόπους στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου τους.

Διάγνωση

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η παρουσία νεοπλασματικής νόσου σε έναν ασθενή και να προσδιοριστεί ο ακριβής ιστολογικός τύπος, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η λήψη δείγματος από τον όγκο. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά μιας αλλοίωσης αρκούν για να τεθεί η διάγνωση και ο ασθενής να υποβληθεί σε χειρουργική θεραπεία. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ανάλογα με την εντόπιση της αλλοίωσης επιλέγεται ο ασφαλέστερος και αποτελεσματικοτερος τρόπος λήψης δείγματος. Οι απεικονιστικά καθοδηγούμενες βιοψίες αποτελούν μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, καθιερωμένη στην σύγχρονη ιατρικη πράξη, μέθοδο για την λήψη υλικού από αλλοιώσεις του πνεύμονα, του ήπατος, του νεφρού, του μαστού και αλλων μαζών της κοιλιακής χώρας ή των μαλακών μορίων του σώματος.

Θεραπεία

Πολλές από τις θεραπείες των ογκολογικών ασθενών περιλαμβάνουν τη χορήγηση ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας. Οι συχνές φλεβοκεντήσεις, σε συνδυασμό με την έγχυση χημειοθεραπευτικών που μπορει να ειναι τοξικά για τις φλέβες, καθιστούν με την πάροδο του χρόνου δυσχερείς τις φλεβοκεντήσεις προκαλώντας πόνο στον ασθενή. Σε ορισμενες περιπτώσεις η αδυναμια φλεβοκέντησης μπορεί να παρεμποδίσει τη χορήγηση θεραπειας ή την ορθή πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων με τη χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών.

Η επεμβατικη ακτινολογία συμβάλλει σημαντικα στην ανώδυνη και ασφαλη τοποθέτηση μονιμων κεντρικών φλεβικων καθετήρων σε αυτούς τους ασθενείς. Η απεικονιστικη καθοδήγηση με τη βοηθεια υπερήχων και ακτινοσκόπησης επιτρέπει μεγίστη ακριβεια στους χειρισμούς και ως εκ τούτου την ατραυματική τοποθέτηση.

Οι καθετήρες που συνήθως τοποθετούνται στους ογκολογικούς ασθενείς είναι οι καθετήρες τύπου portacath. Πρόκειται για καθετήρες με εμφυτευμένο “τύμπανο” υποδορίως, στο οποίο γίνονται ο εγχύσεις χωρίς κανένα τμήμα του καθετήρα να είναι εξωτερικά ορατό. Οι καθετήρες τύπου port-a-cath μπορούν να παραμείνουν εμφυτευμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εναλλακτική επιλογή για ασθενείς που πρόκειται να λάβουν βραχύ σχήμα θεραπείας είναι οι καθετήρες τύπου PICC. Πρόκειται για κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες, οι όποιοι εισάγονται όμως σε περιφερική φλέβα και το άκρο τους καταλήγει κεντρικά. Αυτό τους προσδίδει τα πλεονεκτήματα μιας κεντρικής φλεβικής γραμμής, με την ασφάλεια της παρακέντησης μιας περιφερικής φλέβας.

Σε ορισμένες κακοήθεις παθήσεις η επεμβατική ακτινολογία προσφέρει άμεσα θεραπευτικά οφέλη. Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη χρήση του διαδερμικού θερμοκαυτηριασμού ή του χημειοεμβολισμού, ή με τον συνδυασμό των δυο μεθόδων. Οι δυο αυτές μέθοδοι έχουν θέση και στην αντιμετώπιση των ηπατικών μεταστάσεων κυρίως από νευροενδοκρινείς όγκους και καρκίνο του παχέος εντέρου.

Οι κακοήθεις παθήσεις της κοιλιακής χώρας μπορούν να προκαλέσουν αποφρακτική ουροπάθεια λόγω συμπίεσης των ουρητήρων και η διαδερμική νεφροστομία αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο για τη διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας.

Σε κακοήθεις παθήσεις που προκαλούν απόφραξη των χοληφόρων η επεμβατική ακτινολογία μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τον ίκτερο, είτε παρηγορητικά για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, είτε για να καταστεί πιο ασφαλές ένα επικείμενο χειρουργείο. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξωτερική παροχέτευση της χολής ή με την τοποθέτηση παροχετευτικού καθετήρα ή stent για την εσωτερική παροχέτευση της χολής στο δωδεκαδάκτυλο.