Απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαδερμικές παροχετεύσεις παθολογικών συλλογών

Απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαδερμικές παροχετεύσεις παθολογικών συλλογών

Οι απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαδερμικές παροχετεύσεις είναι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι θεραπείας συμπτωματικών υγρικών συλλογών διαφόρων τύπων και αιτιολογιών, όπως μετεγχειρητικές συλλογές κοιλίας,  αποστήματα μαλακών μορίων ή πλευριτικές συλλογές-εμπυήματα.

Σύντομη περιγραφή της εξέτασης

Η εξέταση διενεργείται υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου ή υπερήχων. Ο Επεμβατικός Ακτινολόγος αναισθητοποιεί την ανατομική περιοχή ενδιαφέροντος με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και  παρακεντεί την συλλογή διαδερμικά με λεπτή βελόνη. Στη συνέχεια διαμέσω οδηγού σύρματος τοποθετείται διαδερμικός καθετήρας τύπου pig-tail εντός της συλλογής, ο οποίος συνδέεται με εξωτερικό σακουλάκι με σκοπό την συνεχή παροχέτευση.

Μετά την εξέταση

Μετά το πέρας της εξέτασης ο ασθενείς θα πρέπει να παραμείνει σε θάλαμο της παθολογικής ή της χειρουργικής κλινικής για 24 ώρες. Ο παροχετευτικός καθετήρας αφαιρείται όταν ο κλινικο-απεικονιστικός επανέλεγχος επιβεβαιώσει την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων και την παροχέτευση της συλλογής.