Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία μαστού

Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία μαστού

Ενδείξεις και στόχος

Η εξέταση πραγματοποιείται σε ασθενείς στις οποίες έχει διαπιστωθεί αλλοίωση στο μαστό, προκειμένου να γίνει ιστολογική διάγνωση αυτής. Γίνεται κυρίως σε ασθενείς με αλλοιώσεις με άτυπα ακτινολογικά χαρακτηριστικά προκειμένου να διαχωριστούν οι καλοήθεις από τις κακοήθεις παθήσεις. Επίσης είναι χρήσιμη σε ασθενείς με εικόνα συμβατή με κακοήθεια, οι οποίες πρόκειται να λάβουν προεγχειρητική χημειοθεραπεία, προκειμένου να αναγνωριστούν οι υποδοχείς που εκφράζει ο όγκος και να λάβουν στοχευμένη χημειοθεραπεία.

Διαδικασία της εξέτασης και τεχνική

Η ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με το άνω άκρο της πλευράς που πρόκειται να γίνει η βιοψία σε υπερέκταση . Ο ακτινολόγος σαρώνει υπερηχογραφικά τον μαστό και εντοπίζει την αλλοίωση που πρόκειται να παρακεντηθεί . Στη συνέχεια γίνεται αντισηψία στην περιοχή και τοπική αναισθησία. Κάτω από συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση, η βελόνα (Core biopsy 16G) προωθείται εντός της βλάβης και αποθηκεύονται εικόνες που αποδεικνύουν τη σωστή θέση αυτής. Έπειτα γίνεται η λήψη του υλικού, τουλάχιστον 3 τεμαχίων (coaxial  needle), το οποίο θα αποσταλεί στο παθολογοανατομικό εργαστήριο. Η λήψη μπορεί γίνει από πολλαπλά σημεία της βλάβης για καλύτερα αποτελέσματα. Αφού τελειώσει η εξέταση, ασκείται πίεση με το χέρι στην περιοχή της παρακέντησης, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες δημιουργίας αιματώματος. Η ανωτέρω διαδικασία διαρκεί συνολικά περίπου 30 λεπτά.

Η ασθενής παραμένει για 1 ώρα στο νοσοκομείο μετά την εξέταση, γίνεται υπερηχογραφικός επανέλεγχος και αποχωρεί.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης λαμβάνονται από το παθολογοανατομικό εργαστήριο συνήθως σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Διαδερμική βιοψία πνεύμονα καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο

Σκοπός της επέμβασης

Η διαδερμική βιοψία πνεύμονα είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος λήψης υλικού για κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση, από εστιακές αλλοιώσεις του πνεύμονα και του υπεζωκότα. Συστήνεται από τον κλινικό ιατρό ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της βλάβης και πραγματοποιείται από επεμβατικό ακτινολόγο. Εναλλακτικές μέθοδοι λήψης υλικού, όπως η βρογχοσκόπηση και το χειρουργείο θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπ’ όψιν και ο κλινικός ιατρός σε συνεργασία με τον ακτινολόγο να επιλέγουν την καταλληλότερη μέθοδο, δηλαδή αυτή η οποία σε κάθε περίπτωση κρίνεται πιο ασφαλής και αποτελεσματική.

Προετοιμασία ασθενούς

Ο ασθενής πρέπει να έχει διακόψει αντιπηκτικά (Sintrom) ή αντιαιμοπεταλιακά (Salospir, Plavix, Iscover) φάρμακα τα οποία λαμβάνει, για κατάλληλη περίοδο πριν την επέμβαση, σε συνεννόηση με τον ιατρό. Την ημέρα της εξέταση πρέπει να είναι νηστικός, να λάβει κανονικά ωστόσο τα υπόλοιπα φάρμακά του με λίγο νερό.

Ο ασθενής προσέρχεται στο νοσοκομείο, λαμβάνονται εξετάσεις αίματος (Γενική αίματος και χρόνοι πήξης) και τοποθετείται φλεβοκαθετήρας. Στη συνέχεια παραμένει στον θάλαμό του μέχρι την ώρα της εξέτασης.

Πώς γίνεται η επέμβαση

Η διαδερμική βιοψία πνεύμονα πραγματοποιείται στην αίθουσα του αξονικού τομογράφου. Αφαιρούνται τα ρούχα από τη μέση και πάνω και λαμβάνονται εικόνες στον αξονικό τομογράφο για τον εντοπισμό της προς εξέτασης αλλοίωσης. Αφού τοποθετηθούν σημάδια στο δέρμα, γίνεται τοπική αναισθησία και σταδιακά προωθείται η βελόνα προς τη βλάβη, ελέγχοντας την θέση της με τον αξονικό τομογράφο ανά τακτά διαστήματα. Όταν η θέση της βελόνας εντός της βλάβης είναι ικανοποιητική λαμβάνονται δείγματα, η βελόνα αποσύρεται και ο ασθενής τοποθετείται με το βάρος του προς το σημείο που παρακεντήθηκε. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαιτείται ακινησία και συνεργασία του ασθενούς στις αναπνοές, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

Μετά την επέμβαση

Ο ασθενής μετά την επέμβαση παραμένει κλινήρης για 6 ώρες. Εφόσον δεν υπάρχουν επιπλοκές μπορεί να σιτιστεί μία ώρα μετά το πέρας της επέμβασης. Νοσηλεύεται για 1 βράδυ, την επόμενη μέρα λαμβάνεται γενική αίματος και ακτινογραφία θώρακος και εξέρχεται.

Απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαδερμική βιοψία νεφρού (αξονικός τομογράφος/υπέρηχος)

Σκοπός της επέμβασης

Η διαδερμική βιοψία νεφρού είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος λήψης υλικού για κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση, από εστιακές αλλοιώσεις του νεφρού ή από το νεφρικό παρέγχυμα. Συστήνεται από τον κλινικό ιατρό αφού έχει μελετηθεί το ιστορικό και οι απεικονιστικές επεμβάσεις του ασθενούς και πραγματοποιείται από επεμβατικό ακτινολόγο. Σε ασθενείς με τυπική εικόνα κακοήθειας από τις απεικονιστικές μεθόδους, η νόσος των οποίων είναι χειρουργήσιμη συνήθως δεν υπάρχει ένδειξη για προεγχειρητική βιοψία και συνιστάται απευθείας αφαίρεση της βλάβης. Σε ασθενείς με άτυπη εικόνα ή μη χειρουργήσιμη κακοήθεια, όπου χρειάζεται ιστολογική ταυτοποίηση για να γίνει χημειοθεραπεία,  η διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστική καθοδήγηση αποτελεί την πιο ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο λήψης υλικού για ιστολογική εξέταση.

Προετοιμασία ασθενούς

Ο ασθενής πρέπει να έχει διακόψει αντιπηκτικά (Sintrom) ή αντιαιμοπεταλιακά (π.χ. Salospir, Plavix, Iscover) φάρμακα τα οποία λαμβάνει, για κατάλληλη περίοδο πριν την επέμβαση, σε συνεννόηση με τον ιατρό. Την ημέρα της εξέταση πρέπει να είναι νηστικός, να λάβει κανονικά ωστόσο τα υπόλοιπα φάρμακά του με λίγο νερό.

Ο ασθενής προσέρχεται στο νοσοκομείο, λαμβάνονται εξετάσεις αίματος (Γενική αίματος και χρόνοι πήξης) και τοποθετείται φλεβοκαθετήρας. Στη συνέχεια παραμένει στον θάλαμό του μέχρι την ώρα της εξέτασης.

Πώς γίνεται η επέμβαση

Η διαδερμική βιοψία νεφρού  πραγματοποιείται στην αίθουσα του αξονικού τομογράφου. Αφαιρούνται τα ρούχα από τη μέση και πάνω και λαμβάνονται εικόνες στον αξονικό τομογράφο για τον εντοπισμό της προς εξέτασης αλλοίωσης. Αφού τοποθετηθούν σημάδια στο δέρμα, γίνεται τοπική αντισηψία και αναισθησία και σταδιακά προωθείται η βελόνα προς τη βλάβη, ελέγχοντας την θέση της με τον αξονικό τομογράφο ανά τακτά διαστήματα. Όταν η θέση της βελόνας εντός της βλάβης είναι ικανοποιητική λαμβάνονται δείγματα, η βελόνα αποσύρεται και ο ασθενής τοποθετείται με το βάρος του προς το σημείο που παρακεντήθηκε. Σε περιπτώσεις που ο στόχος της βιοψίας είναι η λήψη υλικού από το νεφρικό παρέγχυμα επιλέγεται η καλύτερη θέση του νεφρού.  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαιτείται ακινησία και συνεργασία του ασθενούς στις αναπνοές, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

Μετά την επέμβαση

Ο ασθενής μετά την επέμβαση παραμένει κλινήρης για 6 ώρες. Εφόσον δεν υπάρχουν επιπλοκές μπορεί να σιτιστεί μία ώρα μετά το πέρας της επέμβασης. Νοσηλεύεται για 1 βράδυ, την επόμενη μέρα λαμβάνεται γενική αίματος και εξέρχεται.

Απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαδερμική βιοψία ήπατος (αξονικός τομογράφος/υπέρηχος)

Σκοπός της επέμβασης

Η διαδερμική βιοψία ήπατος είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος λήψης υλικού για κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση, από εστιακές αλλοιώσεις του ήπατος. Συστήνεται από τον κλινικό ιατρό αφού έχει μελετηθεί το ιστορικό και οι απεικονιστικές επεμβάσεις του ασθενούς και πραγματοποιείται από επεμβατικό ακτινολόγο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία αρκούν για να θέσουν τη διάγνωση (π.χ σε τυπικές περιπτώσεις ηπατοκυτταρικού καρκινώματος) και σε αυτές η βιοψία θα πρέπει να αποφεύγεται. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις χειρουργήσιμων αλλοιώσεων στις οποίες ενδείκνυται απευθείας χειρουργείο ή λαπαροσκοπική επέμβαση για λήψη βιοψίας και ανάλογα με τα αποτελέσματα της ταχείας βιοψίας στη συνέχεια ανοιχτό χειρουργείο . Στους υπόλοιπους ασθενείς η διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστική καθοδήγηση αποτελεί την πιο ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο λήψης υλικού για ιστολογική εξέταση.

Προετοιμασία ασθενούς

Ο ασθενής πρέπει να έχει διακόψει αντιπηκτικά (Sintrom) ή αντιαιμοπεταλιακά (Salospir, Plavix, Iscover) φάρμακα τα οποία λαμβάνει, για κατάλληλη περίοδο πριν την επέμβαση, σε συνεννόηση με τον ιατρό. Την ημέρα της εξέταση πρέπει να είναι νηστικός, να λάβει κανονικά ωστόσο τα υπόλοιπα φάρμακά του με λίγο νερό.

Ο ασθενής προσέρχεται στο νοσοκομείο, λαμβάνονται εξετάσεις αίματος (Γενική αίματος και χρόνοι πήξης) και τοποθετείται φλεβοκαθετήρας. Στη συνέχεια παραμένει στον θάλαμό του μέχρι την ώρα της εξέτασης.

Πώς γίνεται η επέμβαση

Η διαδερμική βιοψία ήπατος  πραγματοποιείται στην αίθουσα του αξονικού τομογράφου. Αφαιρούνται τα ρούχα από τη μέση και πάνω και λαμβάνονται εικόνες στον αξονικό τομογράφο για τον εντοπισμό της προς εξέτασης αλλοίωσης. Αφού τοποθετηθούν σημάδια στο δέρμα, γίνεται τοπική αναισθησία και σταδιακά προωθείται η βελόνα προς τη βλάβη, ελέγχοντας την θέση της με τον αξονικό τομογράφο ανά τακτά διαστήματα. Όταν η θέση της βελόνας εντός της βλάβης είναι ικανοποιητική λαμβάνονται δείγματα, η βελόνα αποσύρεται και ο ασθενής τοποθετείται με το βάρος του προς το σημείο που παρακεντήθηκε. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαιτείται ακινησία και συνεργασία του ασθενούς στις αναπνοές, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

Μετά την επέμβαση

Ο ασθενής μετά την επέμβαση παραμένει κλινήρης για 6 ώρες. Εφόσον δεν υπάρχουν επιπλοκές μπορεί να σιτιστεί μία ώρα μετά το πέρας της επέμβασης. Νοσηλεύεται για 1 βράδυ, την επόμενη μέρα λαμβάνεται γενική αίματος και εξέρχεται.